Tijdens de bouw

Melden bouwwerkzaamheden
Heeft u een vergunning en wilt u gaan beginnen met bouwen? Dan moet u dit eerst melden. Dat kan door onderstaand formulier "start- en gereedmelding bouwwerk" in te vullen. Ook moet u het laten weten als u klaar bent met bouwen. Ten minste op de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden moet u de gemeente dit melden. U mag het bouwwerk pas in gebruik nemen als u deze melding gedaan heeft. U kunt de meldingen ook per mail doen. Ons mailadres is info@boekel.nl.

Vergunningvrij bouwen
Is wat u wilt gaan bouwen vergunningvrij dan mag u starten met de bouw wanneer u wilt. U hoeft dit in principe niet aan de gemeente te melden. Wij stellen dit echter wel op prijs. De gemeente is namelijk wettelijk verplicht om alle nieuwe gebouwen en wijzigingen in bestaande bebouwing op te nemen in verschillende registraties. Door u vergunningvrije bouwwerk te melden kan de gemeente de verschillende registraties actueel houden. U kunt op deze pagina het meldingsformulier downloaden.
Hoewel een bouwwerk vergunningvrij is kan de bouwinspecteur toch komt kijken. Mocht hij twijfelen of de bouw wel veilig gebeurd dan kan hij u vragen aan te tonen dat u aan de verschillende regelgeving voldoet.

Melden sloopwerkzaamheden
Heeft u een sloopmelding gedaan en wilt u beginnen met slopen? Dan moet degene die de sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren dit eerst aan de gemeente melden. Net als bij bouwwerkzaamheden moet dit minimaal twee dagen voordat begonnen wordt schriftelijk gemeld worden bij de gemeente. Ook moet de beëindiging van de sloopwerkzaamheden bij de gemeente gemeld worden. Dit moet uiterlijk op de eerste werkdag na de dag van beëindiging gebeuren.

Regels bouw- en sloopwerkzaamheden
Bouw- en sloopwerkzaamheden moeten zo uitgevoerd worden dat voor de omgeving een onveilige situatie of voor de gezondheid of bruikbaarheid nadelige hinder zoveel mogelijk wordt voorkomen. Dit wordt geregeld in het Bouwbesluit 2012. In artikel 8 van deze wet kunt u na lezen waaraan u zich moet houden. Hierin staan onder meer regels met betrekking tot geluidshinder, veiligheid, stofhinder en afvalscheiding.
Ook als u vergunningvrij bouwt moet u zich aan deze regels houden.

Meer informatie
Meer informatie over bouwtoezicht vindt u op de onderstaande links: