De kosten van een vergunning

Als u een omgevingsvergunning activiteit bouwen aanvraagt zijn hier kosten aan verbonden. Deze kosten worden ‘bouwleges’ genoemd. Deze leges worden vanaf 2014 bepaald op basis van de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk waar u vergunning voor aanvraagt. De definitie van bruto vloeroppervlakte is als volgt: De oppervlakte van alle tot een bouwwerk behorende binnenruimten gemeten volgens NEN 2580. Dit is de som van alle ruimtes op alle verdiepingen gemeten in vierkante meter (m2) op vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructies, die het bouwwerk omhullen.

Per gebouwtype heeft de gemeente Boekel een tarief vastgesteld waarmee samen met de bruto vloeroppervlakte de leges berekend kunnen worden. Deze tarieven zijn terug te vinden in de tarieventabel die behoort bij de legesverordening van de gemeente Boekel. Deze is te raadplegen op overheid.nl bij Lokale regelingen.