Bouwmogelijkheden

Bestemmingsplan
Wat u op een bepaalde plek mag bouwen hangt af van wat in het bestemmingsplan staat. In het bestemmingsplan is vastgelegd hoe u een gebouw of grond mag gebruiken. Niet elke soort bebouwing mag op elke plek gebouwd worden. Zo is bijvoorbeeld in het bestemmingsplan vastgelegd waar woningen mogen komen of waar bedrijven gebouwd mogen worden.
Ook staat er in het bestemmingsplan aan welke eisen de vormgeving van een gebouw moet voldoen. In de meeste bestemmingsplannen staan onder meer eisen met betrekking tot de nok- en goothoogte en de oppervlakte of inhoud van een gebouw. Vaak wordt ook aangegeven welk deel van een perceel bebouwd mag worden.

Als u dus wilt gaan bouwen of verbouwen dan is het goed om eerst het bestemmingsplan te raadplegen. De gemeente Boekel kent meerdere bestemmingsplannen. Het bestemmingsplan dat u nodig hebt is afhankelijk van het adres waarop u wilt gaan bouwen. De meeste bestemmingsplannen zijn hier digitaal te vinden. Is het bestemmingsplan wat u zoekt niet digitaal te raadplegen dan kunt u hier een formulier downloaden waarmee u dit kunt opvragen.

Past wat u wilt gaan bouwen niet binnen het bestemmingsplan, dan heeft u in sommige gevallen nog andere opties; u kunt dit het beste wel eerste met de gemeente bespreken.

Vergunningvrij bouwen
Bij het vergunningvrij bouwen is het soms mogelijk om in strijd met het bestemmingsplan te bouwen. Hierover vindt u hier meer. Wij adviseren u wel om voordat u begint met bouwen contact op te nemen met de gemeente. Wij kunnen dan controleren of wat u wilt gaan bouwen inderdaad vergunningvrij is. U kunt hier het formulier downloaden waarmee u een vergunningcheck kunt aanvragen.

Slopen
Als u om uw bouwplan uit te kunnen voeren ook moet slopen dan kan het zijn dat u ook een sloopmelding moet doen. Zo moet u altijd een sloopmelding doen als er meer dan 10 m3 sloopafval ontstaat of als er asbest verwijderd gaat worden.
Alle bouwwerken van voor 1994 zijn asbestverdacht. Dit betekent dat er asbest aanwezig kan zijn en dat u een asbestinventarisatierapport nodig heeft om te kunnen bepalen of er asbest verwijderd moet worden om uw bouwplannen uit te kunnen voeren.
Meer informatie over de sloopmelding vindt u op onze pagina over slopen.