Milieu wk 21 - 2019

Dit item is verlopen op 02-07-2019.

KENNISGEVING VOOR BEDRIJFSCATEGORIEƋN WAARVOOR ALGEMENE REGELS GELDEN (MELDING ART. 8.40 WET MILIEUBEHEER)

Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat:

een melding in het kader van het Activiteitenbesluit is ingekomen van Van Berlo-Kuijpers v.o.f. voor het veranderen van een varkenshouderij op het perceel plaatselijk bekend als De Aa 9 te Boekel.

Tegen de ingekomen melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Boekel, mei 2019
Burgemeester en wethouders van Boekel.