Milieu wk 20 - 2019

Dit item is verlopen op 26-06-2019.

KENNISGEVING VOOR BEDRIJFSCATEGORIEƋN WAARVOOR ALGEMENE REGELS GELDEN (MELDING ART. 8.40 WET MILIEUBEHEER)

Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat:

  • een melding in het kader van het Activiteitenbesluit is ingekomen van Van der Lee Metaal B.V. voor het oprichten van een metaalbewerkingsbedrijf op het perceel plaatselijk bekend Molenwijk 2 te Boekel.

Tegen de ingekomen melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Boekel, 15 mei 2019
Burgemeester en wethouders van Boekel.