Bekendmakingen wk 24/b - 2019

Dit item is verlopen op 23-07-2019.

KENNISGEVING VOOR BEDRIJFSCATEGORIEƋN WAARVOOR ALGEMENE REGELS GELDEN (MELDING BLBI)

Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat:

  • een melding in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) is ingekomen van de heer H. Bos voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem op het adres Zandhoek 1 te Boekel;
  • een melding in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) is ingekomen van Van den Broek Klimaat voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem op de locatie bekend als kadastrale gemeente Boekel, sectie M, perceelnummer 1686.

Tegen de ingekomen melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.
Boekel, 11 juni 2019
Burgemeester en wethouders van Boekel.