APV-vergunningen wk 24 - 2019

Dit item is verlopen op 23-07-2019.

Overige vergunningen, ontheffingen en meldingen

Verleende vergunning aan:

  • Stichting Boekel Event voor het organiseren van het Beach Soccer event op 15 en 16 juni 2019 (verzenddatum 6 juni 2019)
  • Stichting BrabantZorg voor het organiseren van een loterij op 10 november 2019 (verzenddatum 29 mei 2019)
  • Katholieke Plattelands Jongeren, afdeling Venhorst voor het organiseren van het zeskamp op 8 en 10 juni 2019 (verzenddatum 6 juni 2019)

Verleende ontheffing aan:

  • Stichting Boekel Event voor het schenken van zwak alcoholische dranken tijdens het Beach Soccer event (verzenddatum 6 juni 2019)
  • Katholieke Plattegronds Jongeren, afdeling Venhorst voor het schenken van zwak alcholische dranken tijdens het zeskamp op 8 en 10 juni 2019 (verzenddatum 6 juni 2019)

Bezwaren:

Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

Boekel, 11 juni 2019
De burgemeester van Boekel.