APV-vergunningen wk 22/b - 2019

Dit item is verlopen op 09-07-2019.

Overige vergunningen, ontheffingen en meldingen

Verleende vergunning aan:

  • R.K.S.V. Venhorst voor het organiseren van het jeugdkamp van 31 mei tot en met 2 juni 2019 (verzenddatum 23 mei 2019)
  • M.A.C. Mova ’83 voor het organiseren van de Classic Motoraces op 2 juni 2019 (verzenddatum 23 mei 2019)
  • Stichting Boekelse Boerenmert voor het organiseren van Boekel Ronduit op 30 mei 2019 (verzenddatum 23 mei 2019)

Verleende ontheffing aan:

  • M.A.C. Mova ’83 voor het schenken van zwak alcoholische dranken de Classic Motoraces (verzenddatum 23 mei 2019)
  • Boekelse Boerenmert voor het schenken van zwak alcoholische dranken tijdens Boekel Ronduit (verzenddatum 23 mei 2019)

Bezwaren:

Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

Boekel, 28 mei 2019
De burgemeester van Boekel.