APV-vergunningen wk 20 - 2019

Dit item is verlopen op 25-06-2019.

Overige vergunningen, ontheffingen en meldingen

Verleende vergunning aan:

  • Korfbalvereniging J.E.S. voor het organiseren van het 60-jarig jubileumweekend van 24 tot en met 26 mei 2019 (verzenddatum 9 mei 2019)
  • Korfbalvereniging J.E.S. voor het organiseren van het jeugdkamp van 28 tot en met 30 juni 2019 (verzenddatum 8 mei 2019)

Bezwaren:

Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.
Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

Boekel, 14 mei 2019
De burgemeester van Boekel.

Overige vergunningen, ontheffingen en meldingen

Geaccepteerde melding van:

  • voor het organiseren van een garageverkoop door diverse bewoners van de Churchillstraat op 15 juni 2019 van 10:00 tot 16:00 uur op hun eigen perceel.

Tegen deze geaccepteerde melding kan geen bezwaar worden gemaakt.

Boekel, 14 mei 2019
De burgemeester van Boekel.