APV-vergunningen wk 19 - 2019

Dit item is verlopen op 18-06-2019.

Overige vergunningen, ontheffingen en meldingen

Verleende vergunning aan:

  • Vereniging van handboogschutters Doele Willem III voor het organiseren van de veldwedstrijden op 11 en 12 mei 2019 op het motorcrossterrein Bezuidenhout (verzenddatum 3 mei 2019)

Verleende ontheffing aan:

  • Vereniging van handboogschutters Doele Willem III voor het schenken van zwak alcoholische dranken tijdens de veldwedstrijden (verzenddatum 3 mei 2019)
     

Bezwaren:

Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

Boekel, 8 mei 2019
De burgemeester van Boekel.

Overige vergunningen, ontheffingen en meldingen

Ontvangen melding van:

  • Populair Boekel voor het organiseren van het evenement Jump Air Boekel (Sint Agathaplein vol met luchtkussens/springkussens, sport & spel voor jong en oud) op 12 mei 2019 van 10:00 tot 20:00 uur op het Sint Agathaplein te Boekel.

Tegen deze geaccepteerde melding kan geen bezwaar worden gemaakt.

Boekel, 7 mei 2019
De burgemeester van Boekel.