Bekendmakingen en vergunningen

Hieronder kunt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Boekel raadplegen.

 • APV-vergunningen wk 21 - 2017

  Overige vergunningen, ontheffingen en meldingen

  Verleende vergunning aan:

  • BrabantZorg voor het organiseren van een loterij op 11 november 2017 (verzenddatum 11 mei 2017)
  • M.A.C. Mova ’83 voor het organiseren van Classic Motoraces op 11 juni 2017 (verzenddatum 12 mei 2017)
  • Stichting Pleinfestijn Venhorst voor het organiseren van het Pleinfestijn Venhorst op 3 september 2017 (verzenddatum 15 mei 2017)
  • Stichting Boekel Events voor het organiseren van Beach Soccer Event op 17 en 18 juni 2017 (verzenddatum 17 mei 2017)

  Verleende ontheffing aan:

  • J. Bijnen voor het verstrekken van zwak alcoholische dranken tijdens Classic Motoraces op 11 juni 2017 (verzenddatum 12 mei 2017)
  • W.J. Gerrits voor het verstrekken van zwak alcoholische dranken tijdens Pleinfestijn Venhorst op 3 september 2017 (verzenddatum 15 mei 2017)
  • A.M.W. van Haandel voor het verstrekken van zwak alcoholische dranken tijdens de Avond4Daagse Boekel-Venhorst op 9 juni 2017 (verzenddatum 15 mei 2017)
  • A.F.J. Verstraten voor het verstrekken van zwak alcoholische dranken tijdens de Bierproeverij op 1 juli 2017, 2 juli 2017, 2 september 2017 en 3 september 2017 (verzenddatum 15 mei 2017)
  • A.F.J. Verstraten voor het verstrekken van zwak alcoholische dranken tijdens de Kermis in Boekel van 4 t/m 8 augustus 2017 (verzenddatum 15 mei 2017)
  • J.P. van der Aa voor het verstrekken van zwak alcoholische dranken tijdens Beach Soccer Event op 17 en 18 juni 2017 (verzenddatum 17 mei 2017)
  • H.J.P. Beekmans voor het verstrekken van zwak alcoholische dranken tijdens het zomerconcert Harmonie Eendracht Maakt Macht op 11 juli 2017 (verzenddatum 17 mei 2017)

  Bezwaren:

  Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.
  Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

  Boekel, 23 mei 2017
  De burgemeester van Boekel.

 • Wabo wk 21 - 2017

  Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
  Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo)

  Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

  Activiteit: bouwen van een bouwwerk
  Onderwerp: het uitbreiden van een bedrijfspand
  Locatie: De Vlonder 106, Boekel
  Datum ontvangst: 10 mei 2017

  Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
  Onderwerp: het bouwen van een overkapping
  Locatie: Ringbaan 7, Venhorst
  Datum ontvangst: 13 mei 2017

  Activiteit: bouwen van een bouwwerk
  Onderwerp: het aanbouwen van een veranda
  Locatie: Beatrixlaan 19, Boekel

  De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.

  Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

  vergunde omgevingsvergunningen

  Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

  Activiteit: bouwen van een bouwwerk
  Onderwerp: het plaatsen van een dakkapel
  Locatie: Berkhoek 12a, Boekel
  Verzenddatum: 15 mei 2017

  Activiteit: bouwen van een bouwwerk
  Onderwerp: het wijzigen van een bedrijfsruimte
  Locatie: De Vlonder 35a, Boekel
  Verzenddatum: 18 mei 2017

  vergunde balieomgevingsvergunningen
  (datum ontvangst en datum besluit zijn hetzelfde)

  Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende balieomgevingsvergunningen hebben verleend:

  Activiteit: bouwen van een bouwwerk
  Onderwerp: 2e fase: het bouwen van een woonhuis
  Locatie: Kiesbeemd 4, Boekel
  Verzenddatum: 16 mei 2017

  Activiteit: bouwen van een bouwwerk
  Onderwerp: het verbouwen van een woning
  Locatie: Wijstgrond 33, Boekel
  Verzenddatum: 16 mei 2017

  De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 10 mei 2017 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

  Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH  Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.
  Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

 • Ruimtelijke Ordening wk 20 - 2017

 • Bekendmakingen wk 20 - 2017

 • Wabo wk 20 - 2017

 • APV-vergunningen 20 - 2017

 • Bekendmakingen wk 20/b - 2017

 • Wabo wk 19 - 2017

 • Ruimtelijke Ordening wk 19 - 2017

 • APV-vergunningen wk 18 - 2017

 • Milieu wk 18 - 2017

 • Bekendmakingen wk 18 - 2017

 • Ruimtelijke Ordening wk 17 - 2017

 • Wabo wk 17 - 2017

 • Milieu wk 16 - 2017

 • Wabo wk 16 - 2017

 • APV-vergunningen wk 16 - 2017

Archief