Bekendmakingen en vergunningen

Hieronder kunt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Boekel raadplegen.

 • Wabo wk 29 - 2017

  Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
  Reguliere voorbereidingsprocedure
  (Artikel 3.8 Wabo)

  Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

  Activiteit: bouwen van een bouwwerk
  Onderwerp: het plaatsen van een winkelwagenoverkapping
  Locatie: Sint Agathaplein 10, Boekel
  Datum ontvangst: 10 juli 2017

  De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.

  Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

  vergunde omgevingsvergunningen

  Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

  Activiteit: bouwen van een bouwwerk
  Onderwerp: het verbouwen en uitbouwen van een woning
  Locatie: Statenweg 115, Venhorst
  Verzenddatum: 10 juli 2017

  Activiteit: bouwen van een bouwwerk
  Onderwerp: plaatsen van een winkelwagenoverkapping
  Locatie: Sint Agathaplein 10, Boekel
  Verzenddatum: 13 juli 2017

  Activiteit: handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening
  Onderwerp: het realiseren van een overkapping
  Locatie: Ringbaan 7, Venhorst
  Verzenddatum: 14 juli 2017

  Activiteit: bouwen van een bouwwerk
  Onderwerp: het bouwen van 12 woningen
  Locatie: Boterweg 10 t/m 32, Boekel
  Verzenddatum: 14 juli 2017

  De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 19 juli 2017 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

  Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH  Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.
  Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

 • Bekendmakingen wk 29 - 2017

  Gemeente Boekel - Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval Bovenstehuis 17 te Boekel

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel maken bekend dat zij van Van Schaijk Transport B.V. aan de Zoggelsestraat 15 te Heesch een kennisgeving mobiel breken bouw- en sloopafval hebben ontvangen.

  Inhoud kennisgeving              : het mobiel breken van in totaal 1.500 ton steenachtige materialen
  Bronsterkte mobiele breker   : 115 dB(A)
  Verwachte startdatum           : 7 juli 2017
  Werklocatie                            : Bovenstehuis 17 te Boekel
  Kadastrale gegevens             : Gemeente Boekel, sectie K, nummer 788 ged.
  Postcodegebied                     : 5427 RL
  Datum ingekomen                 : 16 juni 2017

  De kennisgeving is geldig vanaf 7 juli 2017 tot uiterlijk 7 oktober 2017 en geldt in deze periode gedurende ten hoogste 3 werkdagen.

  Tegen deze kennisgeving kan geen bezwaar worden gemaakt.

 • APV-vergunningen wk 29 - 2017

  Overige vergunningen, ontheffingen en meldingen

  Verleende vergunning aan:

  • Stichting TOT-rit voor het organiseren van de TOT-rit op 6 augustus 2017 (verzenddatum 12 juli 2017).

  Bezwaren:

  Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.
  Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

  Boekel, 18 juli 2017
  De burgemeester van Boekel.

 • Ruimtelijke Ordening wk 28/b - 2017

 • Ruimtelijke Ordening wk 28/a - 2017

 • Wabo wk 28 - 2017

 • Ruimtelijke Ordening wk 28/c - 2017

 • APV-vergunningen wk 28 - 2017

 • Bekendmakingen wk 28 - 2017

 • Verkeersmaatregelen wk 27 - 2017

 • Wabo wk 27 - 2017

 • APV-vergunningen wk 27 - 2017

 • Milieu wk 27 - 2017

 • Wabo wk 26 - 2017

 • Bekendmakingen wk 25 - 2017

 • Wabo wk 25/a - 2017

 • Wabo wk 25/b - 2017

 • APV-vergunningen wk 25 - 2017

 • Bekendmakingen wk 24 - 2017

 • APV-vergunningen wk 24 - 2017

 • Wabo wk 24 - 2017

Archief