Randvoorwaarden aan de uitvoering

  • Voor het door u voorgestelde verharde oppervlak is niet eerder subsidie aangevraagd en/of verleend door de gemeente Boekel.
  • Het regenwater van de af te koppelen oppervlakten loost op het moment van de aanvraag legaal op het gemengde riool van de gemeente Boekel.
  • Het regenwater wordt aangesloten op de hemelwaterleiding of infiltreert op eigen terrein in de bodem of wordt op een andere manier (binnen 48 uur) verwerkt zodat de voorziening beschikbaar is voor een volgende bui.
  • De beschikbare berging in de voorziening bedraagt minimaal 60 mm. Dit houdt in dat er voor elke afgekoppelde vierkante meter 60 liter berging gemaakt moet worden.
  • Het afkoppelen van het hemelwater veroorzaakt geen overlast in uw omgeving.
  • Voor het bepalen van het oppervlak wordt horizontaal geprojecteerd gemeten. Dat betekent dat we uit gaan van de oppervlakte als de dakconstructie recht van boven wordt bekeken.
  • Het af te koppelen oppervlak voldoet volgens onze beoordeling aan de voorwaarde, dat het schoon genoeg is om in de bodem te infiltreren.
  • Het pand of een gedeelte daarvan moet voor 1 januari 2012 zijn gebouwd
  • Eenmaal afgekoppelde oppervlakten mogen niet meer worden aangekoppeld.