Afkoppelen de Vlonder-Zuid

Binnenkort gaan we aan de slag in het zuidelijk gedeelte van industrieterrein De Vlonder. Maar wat gaan we precies doen? De Vlonder zuid is het oudste deel van ons bedrijventerrein. Een en ander stamt uit de tijd waarin het regenwater nog samen met het vuilwater in één stelsel werd afgevoerd. Nadeel daarvan is dat relatief veel schoon regenwater naar de waterzuivering wordt gebracht en dat bij hevige regenval vervuild water op sloten wordt geloosd. Door de aanleg van een nieuw regenwaterstelsel en het daarop aansluiten van verhardingen en daken wordt een duurzame waterafvoer gecreëerd die ook nog eens beter voorbereid is op het veranderende klimaat.

Meer informatie
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Henk van den Berg of Heidi van den Oord.  Zij zijn te bereiken via telefoonnummer 0492-326800. U kent hen ook mailen op het e-mailadres info@boekel.nl.