E-mailgedragslijn

Indien u een vraag, een verzoek of iets dergelijks heeft voor de gemeente, dan kunt u naast het schrijven van een brief of het plegen van een telefoontje ook een e-mailbericht sturen. Om uw e-mail goed af te handelen hanteert de gemeente een gedragslijn hoe te handelen bij ontvangst, beantwoording en archivering van uw e-mail. In deze gedragslijn is dit uiteengezet.

Toepassing
Deze e-mailgedragslijn is van toepassing op nagenoeg iedere e-mail die u verzendt aan of ontvangt van de gemeente Boekel. Slechts enkele soorten e-mailberichten behandelen wij niet volgens onze gedragslijn. Deze staan hieronder genoemd.

  • Spam (ongevraagde reclame of kettingbrieven);
  • E-mails met daarin racistische, discriminerende, dreigende, lasterlijke, seksueel intimiderende, onzedelijke of anderszins aanstootgevende boodschappen.

Bereikbaarheid
De gemeente Boekel is op drie manieren per e-mail te bereiken.

  • U kunt een rechtstreeks e-mailbericht sturen naar ons algemene e-mailadres info@boekel.nl.
  • U hebt de mogelijkheid om klachten in te dienen via een reactieformulier op deze internetsite
  • U hebt bij een aantal producten de mogelijkheid om een product per e-mail aan te vragen of een vraag over het product te stellen.

Formele e-mailberichten
Let op, formele e-mailberichten nemen wij in principe niet in behandeling indien u deze direct richt aan een persoonlijk e-mailadres één van onze medewerkers. Deze dient u te verzenden naar info@boekel.nl.  Uitzondering op het eerstgenoemde is ingeval de behandelend ambtenaar  in een specifieke aanvraag expliciet kenbaar maakt dat hij/zij ervoor kiest om het verzoek wel in behandeling te nemen. Onder formele berichten verstaan wij o.a.:
bezwaarschriften, zienswijzen, bedenkingen, klachten (ingevolge klachtenregeling), offertes, aanvragen om een besluit/beschikking (zoals voor een vergunning, een ontheffing, handhaving, gedogen, een subsidie etc.), verzoeken om beleidswijziging, etc. Wob-verzoeken nemen wij niet per e-mail in behandeling.

Afhandeling
Alle e-mails worden behandeld door ambtenaren die deskundig zijn op het terrein waarop uw e-mail betrekking heeft. Wij streven er naar om u zo snel mogelijk antwoord te geven

Archivering
Ontvangen e-mails worden op een goede en veilige manier gearchiveerd, volgens dezelfde regels die gelden voor brieven.

Digitale besluitvorming
Formele besluiten worden door de gemeente Boekel per post of digitaal per e-mailbericht toegezonden en zijn in die gevallen voorzien van een rechtsgeldige (digitale) handtekening.