Wob-verzoek

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kan iedere inwoner bij het gemeentebestuur een verzoek indienen voor het verkrijgen van informatie en/of documenten over een bestuurlijke aangelegenheid. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. De voorkeur van de gemeente gaat uit naar schriftelijk, zodat het verzoek duidelijk zwart op wit staat en er geen misverstanden over kunnen ontstaan. Let op: u kunt een Wob-verzoek niet per e-mail en fax indienen (de gemeente Boekel heeft zich hiervoor namelijk niet opengesteld zoals bedoeld in art. 2:15 Awb).

Uw schriftelijke Wob-verzoek kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders. Let u er op dat uw verzoek is voorzien van een handtekening. Daarnaast moet uw verzoek voorzien zijn van uw naam en adres, de datum en een omschrijving van de bestuurlijke aangelegenheid waarover u informatie wilt. Het adres is Postbus 99, 5427 ZH in Boekel.

Voor het maken van kopieën van de gevraagde informatie worden kosten in rekening gebracht. U kunt er ook voor kiezen om de verstrekte informatie kosteloos in te zien op het gemeentehuis in plaats van op schrift te ontvangen.