20 september 2018

Deze thema bijeenkomst zal plaatsvinden aansluitend aan de raadsvergadering.

Op deze avond zal een technische toelichting op de begroting voor 2019 worden gegeven, gevolgd door een presentatie over de planontwikkeling zuidwand St. Agathaplein.