Vergadering Gemeenteraad 05-11-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:16:00-00:00
Voorzitter:Pierre Bos

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststellen van de agenda

3 Spreekrecht voor burgers

4 Trekking van het stemnummer

5 Raadsvoorstel inzake onderzoek geloofsbrief en toelating tot de raad van het nieuw benoemde lid G.L.C.W. Vallee-Janssen

6 Afscheid van mevrouw A.M.G. Brouwer

7 Beëdiging van mevrouw G.L.C.W. Vallee-Jansen (onder voorbehoud beslissing agendapunt 5)

8 Raadsvoorstel tot vaststelling van de programma- en productbegroting 2016, alsmede de meerjarenramingen 2017-2019

9 Rondvraag

10 Sluiting

Bijgevoegde documenten