Vergadering Gemeenteraad 15-05-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30-00:00
Voorzitter:Pierre Bos

AGENDAPUNTEN:

0

1 Opening

2 Vaststellen van de agenda

3 Trekking van het stemnummer

4 Initiatiefvoorstel tot benoeming van nieuwe wethouders.

Bijgevoegde documenten

4a Coalitieakkoord DOP, GBV en BW

Bijgevoegde documenten

5 Onder voorbehoud: onderzoek geloofsbrieven en toelating van het/de nieuw benoemde lid/leden van de raad.

6 Onder voorbehoud: beëdiging nieuw lid/leden van de raad.

7 Rondvraag

8 Sluiting

Bijgevoegde documenten