Vergadering Gemeenteraad 14-05-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30-00:00
Voorzitter:Pierre Bos

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststellen van de agenda

3 Trekking van het stemnummer

4 Onderzoek geloofsbrief en toelating als lid van de raad van de heer J.M. van Duijnhoven

5 Vervolgens zullen de deuren worden gesloten en zal de raad in beslotenheid vergaderen over de aanbeveling m.b.t. de herbenoemingsprocedure van de burgemeester

6 Na heropening van de deuren komt aan de orde: Bekendmaking aanbeveling m.b.t. de herbenoemingsprocedure van de burgemeester

7 Rondvraag

8 Sluiting

Bijgevoegde documenten