Vergadering Gemeenteraad 06-11-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:16:00
Voorzitter:Pierre Bos

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststelling agenda

3 Spreekrecht voor burgers

4 Trekking van het stemnummer

5 Raadsvoorstel tot vaststelling van de programma- en productbegroting 2015, alsmede de meerjarenramingen 2016-2018

202015,%20alsmede%20de%20meerjarenraming%202016-2018.mp3">http://boekel.gemeentedocumenten.nl/2%20Geluidsfragment%205%20Raadsvoorstel%20tot%20vaststelling%20van%20de%20programma-%20productbegroting%202015,%20alsmede%20de%20meerjarenraming%202016-2018.mp3   202015%20alsmede%20de%20meerjarenraming%202016-2018%20deel%202.mp3">http://boekel.gemeentedocumenten.nl/3%20Geluidsfragment%205%20Raadsvoorstel%20tot%20vaststelling%20van%20de%20programma-%20en%20productiebegroting%202015%20alsmede%20de%20meerjarenraming%202016-2018%20deel%202.mp3   202015%20alsmede%20de%20meerjarenraming%202016-2018%20deel%206.mp3">http://boekel.gemeentedocumenten.nl/7%20Geluidsfragment%205%20Raadsvoorstel%20tot%20vaststelling%20van%20de%20programma%20en%20productbegroting%202015%20alsmede%20de%20meerjarenraming%202016-2018%20deel%206.mp3  

6 Rondvraag

7 Sluiting

Bijgevoegde documenten