Vergadering Gemeenteraad 27-03-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Pierre Bos

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Beëdiging van de leden van de raad in nieuwe samenstelling

3 Rondvraag

4 Sluiting