Vergadering Gemeenteraad 20-02-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Pierre Bos

AGENDAPUNTEN:

1 Opening.

2 Vaststellen van de agenda.

3 Spreekrecht voor burgers.

4 Trekking van het stemnummer.

5 Raadsvoorstel tot vaststelling van diverse verordeningen Wet werk en bijstand 2014.

6 Raadsvoorstel tot vaststelling van het Functioneel Ontwerp Transitie Jeugdzorg Noordoost Brabant.

7 Raadsvoorstel tot vaststelling van het Transitiearrangement jeugdzorg regio Noordoost-Brabant.

8 Raadsvoorstel inzake omtrent raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Zandhoek 7-9 Boekel.

9 Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Scheidingsweg, Paintballterrein.

10 Raadsvoorstel inzake jaarverslag 2013 Monumentencommissie.

11 Mededelingen en ingekomen stukken.

12 Rondvraag.

13 Sluiting.