Vergadering Gemeenteraad 24-04-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:00-00:00
Voorzitter:Pierre Bos

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststellen van de agenda

3 Spreekrecht voor burgers

4 Trekking van het stemnummer

5 Raadsvoorstel inzake de Omgevingsdienst Brabant Noord

6 Rondvraag

7 Sluiting