Vergadering Gemeenteraad 01-11-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:16:00-00:00
Voorzitter:Pierre Bos

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststellen van de agenda

3 Spreekrecht voor burgers

4 Trekking van het stemnummer

5 Raadsvoorstel m.b.t. de gemeentelijke rol in BoekelNet

6 Raadsvoorstel tot vaststelling van de programma- en productbegroting 2013, alsmede de meerjarenramingen 2014-2016.

Aantekening:

 http://boekel.gemeentedocumenten.nl/Geluidsfragment 1 Opening 2 Vaststellen agenda 3 Spreekrecht 4 Trekking stemnr 6 Raadsvoorstel vaststellen begroting 2013.mp3

http://boekel.gemeentedocumenten.nl/Geluidsfragment 6 Raadsvoorstel vaststellen begroting 2013 deel 3.mp3

http://boekel.gemeentedocumenten.nl/Geluidsfragment 6 Raadsvoorstel vaststellen begroting 2013 deel 5.mp3

 

7 Rondvraag

8 Sluiting

Bijgevoegde documenten