Vergadering Gemeenteraad 15-04-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:19:30

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Beëdiging van de leden A.M.G.M. van de Ven en A.J.M. Timmers-Opheij

3 Vaststellen van de agenda

4 Trekking van het stemnummer

5 Initiatiefvoorstel tot benoeming van nieuwe wethouders.

5a Coalitieprogramma ingebracht door DOP

6 Onder voorbehoud: schorsing t.b.v. het benoemen van nieuw lid/leden van de raad.

7 Onder voorbehoud: onderzoek geloofsbrieven en toelating van het/de nieuw benoemd(e) lid/leden van de raad.

8 Onder voorbehoud: Beëdiging nieuw lid/leden van de raad.

9 Rondvraag

Bijgevoegde documenten

10 Sluiting

Bijgevoegde documenten