Vergadering Gemeenteraad 10-03-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:19:30

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststellen van de agenda

3 Spreekrecht voor burgers

4 Trekking van het stemnummer

5 Raadsvoorstel inzake de kadernota 2011 van het Brabants Historisch Informatie Centrum

6 Onderzoek geloofsbrieven en toelating van de benoemde leden van de raad

7 Afscheid van de leden van de raad die niet in de raad in nieuwe samenstelling terugkeren

8 Rondvraag

9 Sluiting

Bijgevoegde documenten