Vergadering Gemeenteraad 25-02-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:P.M.J.M. Bos
Dit item is verlopen op 01-05-2018.

De agendapunten gemarkeerd met een * zijn door het presidium aangedragen als hamerstuk en deze agendapunten zullen dan ook niet meer inhoudelijk worden behandeld.

AGENDAPUNTEN:

0

1 Opening

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen van de agenda

3 Spreekrecht voor burgers

Bijgevoegde documenten

4 Trekking van het stemnummer

Bijgevoegde documenten

5 Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Sint Agathaplein- (her)ontwikkeling zuidwand.

6 Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan De Run/MOB-complex.*

7 Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Bedrijventerrein in Venhorst.

8 Raadsvoorstel inzake de aankoop van gronden van GGZ in Venhorst.

9 Raadsvoorstel inzake projectbesluit trac├ęstudie randweg Boekel.

10 Raadsvoorstel inzake de Boekelse standerdmolen.

11 Raadsvoorstel inzake jaarverslag Monumentencommissie 2009.*

12 Raadsvoorstel inzake kunst en cultuur in de gemeente Boekel 2010-2014.

13 Raadsvoorstel inzake ontwikkeling Boekels Ven e.o.

14 Raadsvoorstel tot vaststelling van de Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Boekel 2010.

15 Raadsvoorstel tot vaststelling van de Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen.*

16 Vaststelling notulen raadsvergadering van 17 december 2009.

17 Mededelingen en ingekomen stukken.

Bijgevoegde documenten

18 Rondvraag.

19 Sluiting.

Bijgevoegde documenten