Een VOG aanvragen

Bent u kandidaat-raadslid of (aspirant-)bestuurslid en wilt u een VOG aanvragen? Dit kunt u doen op twee verschillende manieren:

 • U vraagt individueel een VOG aan
 • U machtigt iemand van uw politieke partij die voor alle kandidaat-raadsleden en (aspirant-)bestuursleden gezamenlijk een aanvraag indient

Individuele aanvraag 

Download het aanvraagformulier. Vul op het aanvraagformulier de gevraagde gegevens in. Let daarbij op het volgende:

 • De gegevens onder 1 worden door de kandidaat ingevuld, de gegevens onder 2 door de politieke partij.
 • Vul onder 2.2 bij het kopje “Overig” in dat het gaat om een gratis VOG voor kandidaat-raadsleden en (aspirant-)bestuursleden.
 • Vul onder 2.4 “Ja” in bij de vraag of er een specifiek screeningsprofiel van toepassing is en kruis onder 2.4a vervolgens het hokje voor “01 Politieke ambtsdragers” aan.
 • Maak een afspraak voor het aanvragen van de VOG.
 • Neem naar de afspraak een volledig ingevuld aanvraagformulier en een identiteitsbewijs mee. U hoeft niet te betalen voor de VOG.
 • U krijgt de VOG thuisgestuurd.

Gezamenlijke aanvraag

Download het aanvraagformulier. Vul per kandidaat het aanvraagformulier in. Vul de gevraagde gegevens in en let daarbij op het volgende:

 • De gegevens onder 1 worden door de kandidaat ingevuld, de gegevens onder 2 door de politieke partij.
 • Vul onder 2.2 bij het kopje “Overig” in dat het gaat om een gratis VOG voor kandidaat-raadsleden en (aspirant-)bestuursleden.
 • Vul onder 2.4 “Ja” in bij de vraag of er een specifiek screeningsprofiel van toepassing is en kruis onder 2.4a vervolgens het hokje voor “01 Politieke ambtsdragers” aan.
 • Laat elke kandidaat een machtigingsformulier invullen waarmee zij degene die de aanvraag doet machtigen om de VOG aan te vragen.
 • Maak van elke kandidaat een kopie van het identiteitsbewijs. 
 • Maak een afspraak met Conzuela Sulejmani of Merel Timmers via receptie@boekel.nl of 0492 326800. 
 • Neem bij de afspraak de aanvraagformulieren, de machtigingsformulieren, de kopieën van de identiteitsbewijzen en uw eigen identiteitsbewijs mee.
 • U hoeft niet te betalen voor de VOG’s. 
 • De VOG’s worden naar de aanvrager opgestuurd.