https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/tweede-kamer/kandidaatstelling/ondersteuningsverklaringen (Deze link gaat naar een externe website)

Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die verkiezingsdeelname van een partij ondersteunt. De kiesgerechtigde vult hiervoor een formulier in op het gemeentehuis en toont zijn identiteitsbewijs aan een ambtenaar of de burgemeester.
Het formulier kunt u downloaden via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2021/08/19/model-h-4-ondersteuningsverklaring (Deze link gaat naar een externe website).

Het afleggen van ondersteuningsverklaringen kan binnen veertien dagen voor de kandidaatstelling tot op de dag van kandidaatstelling zelf. Dit is dan mogelijk vanaf maandag 25 september 2023 tot en met maandag 9 oktober 2023.
Voor het afleggen van een ondersteuningsverklaring hoeft u géén afspraak te maken, dit is mogelijk via inloop van maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 16.30 uur en vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur.