Voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmaking hebben B&W nadere regels vastgesteld, zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-353569.html (Deze link gaat naar een externe website)