1. Voorzitter: burgemeester C.J.M. van den Elsen
  2. Plaatsvervangend voorzitter, tevens lid: Ton Klomp
  3. Lid: Rianne Freijters
  4. Lid: Caroline Kat
  5. Lid: Susan Kablan

Plaatsvervangende leden:

  1. Cathalijn Savelkoul
  2. Alda van Onzenoort
  3. Jo Marcic

Ter uitvoering van de bepaling van de Kieswet komt het hoofdstembureau voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen bijeen op de volgende data:

# Datum Tijd Omschrijving Openbaar Locatie
1 11-01-2022                                            16.00            Beslissen op verzoeken om registratie van de aanduiding van politieke groeperingen. De uiterlijke datum voor het indienen van een verzoek om registratie van een aanduiding is 20 december 2021. Nee Raadzaal
2 01-02-2022 16.00 Onderzoek ingeleverde kandidatenlijsten. Nee Raadzaal
3 04-02-2022 16.00 Controle geldigheid kandidatenlijsten;
Handhaving van de daarop voorkomende kandidaten;
Handhaving van de geplaatste aanduiding;
Het nummeren van de kandidatenlijsten.
Ja Raadzaal
4 18-03-2022 of
21-03-2022 (1)
16.00 Vaststelling van de uitkomst van de stemming. Ja Raadzaal

(1) Indien de “Tijdelijke wet verkiezingen covid-19” van kracht is vind de zitting plaats op 21-03-2021