Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt. Van 16 januari t/m 30 januari 2023 kan men een ondersteuningsverklaring afleggen op het gemeentehuis.

Ondersteuningsverklaringen zijn vereist als partijen:

  • voor het eerst deelnemen aan de verkiezing, of
  • deelnemen met een blanco lijst (zonder aanduiding)

De kiesgerechtigde vult hiervoor maximaal 1 formulier in op het gemeentehuis en toont hierbij zijn identiteitsbewijs aan de ambtenaar. Ook personen die op een lijst als kandidaat staan, mogen een ondersteuningsverklaring tekenen, op voorwaarde dat zij in de betreffende gemeente als kiezer zijn geregistreerd. Een ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken.

Maak voor het afleggen van een ondersteuningsverklaring een afspraak. Doe dit door een mail te sturen naar verkiezingen@boekel.nl of te bellen naar 0492-326800.

Model H4 ondersteuningsverklaring