Wat zijn de voorwaarden?

  • Een ieder die op de dag van de stemming ten minste 18 jaar is, kan lid worden van een stembureau.
  • Voorzitters en stembureauleden volgen voor aanvang van de verkiezingen een (digitale) training.
  • Voorzitters volgen verplicht een kennisbijeenkomst naast de digitale training.
  • Alle leden ontvangen een vergoeding (Voorzitter € 250,00; Stembureaulid € 200,00; Teller € 60,00)
  • De volgende personen kunnen geen lid zijn van een stembureau:

a. Personen die als lid van het gemeentelijk centraal stembureau zijn benoemd.
b. Personen die als stembureaulid bij een vorige verkiezing in strijd met de wet hebben gehandeld.
c. Personen die op de dag van de kandidaatstelling bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak uit het kiesrecht zijn ontzet.
d. Personen die op de kieslijst staan van de betreffende verkiezing.

  • Ambtenaren van de gemeente Boekel kunnen zich ook aanmelden als lid van een stembureau in de gemeente Boekel. Zij nemen hiervoor regulier verlof op op de verkiezingsdag
  • Leden worden benoemd door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boekel

Hoe kunt u zich aanmelden?

Aanmelden kan digitaal via https://mijnstembureau-boekel.nl.

U kiest zelf een stembureau met behulp van de kaart of zoekbalk. Vink daarna in het blok rechts van de kaart de shift en functie van uw keuze aan. Onder de kaart kunt u zich aanmelden voor de reservelijst.

Op onze website www.boekel.nl vind u meer informatie over de verkiezingen.

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Mail dan naar verkiezingen@boekel.nl  of bel naar (0492) 326800.