U kunt geen vervangende stempas of volmacht meer aanvragen.

Het is nog wel mogelijk om via de achterkant van de stempas (onderhandse volmacht) iemand te machtigen om voor u te stemmen.