Tijdens deze themabijeenkomst zal wethouder Martijn Buijsse een korte toelichting geven op de memo’s die betrekking hebben op de integrale gebiedsaanpak De Elzen waarna er de gelegenheid is om vragen m.b.t. dit onderwerp aan de orde te stellen.