• 20.00 uur: Presentatie door de heer Fred Pijls, voorzitter raad van bestuur GGZ Oost Brabant en de heer Joeri Sowka van Buro Lubbers over de Gebiedsvisie Huize Padua/Lange termijn huisvestingsperspectief
  • ± 21.00 uur: Presentatie door Marloes Timmers, beleidsmedewerker ruimtelijke ordening, over de huisvesting van arbeidsmigranten.

Conceptkaart Huize Padua (PDF, 146.1 kB)

Presentatie gebiedsvisie Huize Padua (PDF, 25.5 MB)

Presentatie beleid huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten (PPTX, 2.9 MB)