Nevenfuncties college van B&W 2022-2026

Bestuurder Functie voortvloeiend uit het ambt Bezoldigd

Burgemeester

Caroline van den Elsen

 • Lid Algemeen Bestuur Brabants Historisch Informatie Centrum
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord
 • Lid Algemeen Bestuur Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost
 • Lid Algemeen Bestuur GR Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB)
 • Lid Algemeen Bestuur Regionale Ambulance Voorziening (RAV)
 • Lid Bestuurlijke Regie Groep van Regionale Samenwerking Regio NO-Brabant (RNOB)
 

Wethouder

Ben Brands (1e loco-burgemeester)

 • Lid Commissie Overleg & Voorlichting Milieuhygiëne (COVM)
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Wonen regio Noordoost-Brabant West
 • Lid Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel
 • Lid Aandeelhoudervergadering Brabant Water NV
 • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Economische Ontwikkeling (RNOB)
 • Lid én Vice-voorzitter Portefeuillehoudersoverleg Duurzame Leefomgeving (RNOB)
 • Lid Stuurgroep Regionale Energie Strategie Noordoost Brabant
 • Lid Kopgroep Transitie Landbouw (RNOB)
 

Wethouder

Henri Willems

 • Lid Algemeen Bestuur Werkvoorzieningschap
 • Lid Algemeen Bestuur Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Meierijstad/Bernheze/Boekel
 • Lid Algemeen Bestuur GGD Hart voor Brabant
 • Lid Algemeen Bestuur Welzijn
 • Lid Dagelijks Bestuur Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) BNO
 • Lid Algemeen Bestuur Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) BNO
 • Lid Dagelijks Bestuur GGD Hart voor Brabant
 • Lid Dagelijks Bestuur Werkvoorzieningschap
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Participatiewet
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Jeugdwet
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Wet Maatschappelijke Ondersteuning
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Huishoudelijke Verzorging (HV)
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Regionaal Bestuurlijk overleg Jeugd (RBO)
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg OOGO Passend Onderwijs
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg VVV Noordoost-Brabant
 • Lid Algemeen Bestuur KCV Brabant Noordoost (Regiotaxi)
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt
 • Lid Kopgroep Bereikbaarheid en Mobiliteit (RNOB)