Bekendmakingen en vergunningen

Hieronder kunt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Boekel raadplegen.

 • Milieu wk 7 - 2017

 • Bekendmakingen wk 7 - 2017

 • Ruimtelijke Ordening wk 6 - 2017

 • Wabo wk 6 - 2017

 • Bekendmakingen wk 6 - 2017

 • Bekendmakingen wk 6/b - 2017

 • Wabo wk 5 - 2017

  Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo)

  Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

  Activiteit: bouwen van een bouwwerk
  Onderwerp: het nieuw bouwen van een loods
  Locatie: Kraaiendonk ongenummerd, Venhorst
  Datum ontvangst: 20 januari 2017

  Activiteit: bouwen van een bouwwerk
  Onderwerp: het uitbreiden van een champignonkwekerij
  Locatie: Statenweg 6, Boekel
  Datum ontvangst: 20 januari 2017

  Activiteit: bouwen van een bouwwerk en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
  Onderwerp: het uitbreiden van een woning
  Locatie: De Bunders 9, Boekel
  Datum ontvangst: 24 januari 2017

  Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
  Onderwerp: het afwijkend gebruiken met betrekking tot horeca en detailhandel
  Locatie: Schutboom 1, Boekel
  Datum ontvangst: 24 januari 2017

  Activiteit: bouwen van een bouwwerk
  Onderwerp: het bouwen van een werktuigenloods
  Locatie: Lekerseweg 2, Venhorst
  Datum ontvangst: 25 januari 2017

  Activiteit: het vellen van een houtopstand
  Onderwerp: het kappen van 19 bomen
  Locatie: aan de Molenbrand nabij Goor 5 en 7, Boekel
  Datum ontvangst: 25 januari 2017

  Activiteit: het vellen van een houtopstand
  Onderwerp: het kappen van 2 paardenkastanjes
  Locatie: nabij Peelkensweg 1 en Zanddelweg 2
  Datum ontvangst: 25 januari 2017

  De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.

 • APV-vergunningen wk 4 - 2017

 • Wabo wk 4 - 2017

 • Wabo wk 3 - 2017

 • Wabo wk 2 - 2017

Archief